آدرس : اصفهان، شهرک صنعتی سه راهی مبارکه، فاز 2، خیابان دهم، پلاک 3

کد پستی : 8486135196

تلفن : 03152373476 – 03152373477

فکس : 03152373426

ایمیل : info@mirco-co.com