مدیر عامل

مدیر عامل

نام و نام خانوادگی : داود فروتن
مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت
شروع : مهر ۱۳۹۸ – پایان : تاکنون
شرکت : غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه (میرکو)
فهرست