پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

واحد های تحقیق و توسعه، آزمایشگاه و کنترل کیفیت

  • بهبود فرمولاسیون و ارتقاء کیفیت روکش غلتک های صنایع کاغذ
  • استفاده از نانو تکنولوژی به منظور بهبود و ارتقای سطح خواص فیزیکی و مکانیکی کامپاندها
  • طراحی فرمولاسیون جهت تولید نوارنقاله های EP وST
فهرست